« הסובלנות והפלורליזם כיסוד הדמוקרטיה שלנו » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich
0 comment

עקרון הפלורליזם הינו מאפיין חשוב בדמוקרטיה המהותית. משמעותו, הכרה בשונות של הפרטים והקבוצות במדינה והוא אינו יכול להתממש ללא ההפנמה של הסובלנות כערך, על ידי השלטון, החברה והפרטים במדינה
« אני מוכן למסור את נפשי כדי שתשמיע את דעתך, למרות שאני חולק עליה לחלוטין ». אמירה זו המיוחסת לפילוסוף הצרפתי מהמאה ה- 18 וולטיר משקפת בקצרה מהי סובלנות במובנה המהותי.
אמירה זו למעשה מאגדת בתוכה את מכלול « התכונות » שמכילה המילה סובלנות.

Related Videos