הרב שמואל עוזיאל ב « קפה דעת » מפגש 44 « אין מצווה להיות בשמחה תמיד אצל לוריא »

by Rony Akrich
0 comment

גולת הכותרת של הרב זצ »ל הייתה סדרת הספרים ‘בית גנזיי’, העוסקת בפנימיות התורה. עיסוקו האינטנסיבי בעולם הקבלה ופנימיות התורה החל לאחר ניתוח לב פתוח שעבר בגיל צעיר יחסית. מאז אותו ניתוח הפסיק ללמד בפומבי והחל לשקוד על כתיבת ספרים.
הוא העביר שיעורים בודדים בלבד, וגם זאת ליחידי סגולה. היה קשה מאוד להתקרב אליו באותם זמנים. הגעתי אליו לאחר פרסום ספרו הראשון, ‘אורי וישעי’, שעסק בימים הנוראים. הדבר שהפליא אותי בספר היה השילוב הנפלא בין הנגלה לנסתר. הרב פותח בקושיה ברמב »ם, ומסיים בתירוץ על פי כתבי האריז »ל.

Related Videos