« זעקתה הנואשת של רבקה הופכת אז ל… » פרשת תולדות עם רוני אקריש

by Rony Akrich
0 comment

האם יתכן שהיא מטילה ספק במתנה המופלאה שאלוהים נתן לה?
רש »י מרחיב את דבריה של רבקה כדי לנסות ולהסביר את משמעותם.
הוא מסביר את הביטוי כמשמעותו, « אם כאב ההיריון כל כך גדול, מדוע השתוקקתי והתפללתי להיריון? » בקריאה זו נראה שהיא לא מאשימה את אלוהים אלא את התמימות שלה שהיא מכניסה אותה לאי-נוחות זו. זהו סוג « היזהר ממה שאתה מבקש, כי אתה עלול לקבל את זה » אבן עזרא נותן הסבר אחר. הוא מציע (בעקבות מדרש) שרבקה הסתובבה לכל נשות הקהילה כדי לשאול אם הן חוו כאב כזה בהריון. כולם ענו, « לא. » כשהבינה שההריון שלה שונה, רבקה זועקת, מבקשת לדעת מדוע החוויה שלה הינה יוצאת דופן

Related Videos