מפגש 28: גב’ דבורה שוורץ – מקומו של הלחם בחיי הפרט ובחיי הכלל

by Rony Akrich
0 comment

קישור לדף המקורות:
https://drive.google.com/open?id=1IMiegW4rMcplWIjHkfyX9u97wzQS-38C

גב’ שוורץ היא אמא ל-7 ילדים, מרצה ליהדות באופן מולטי-דיציפלינארי (מקורות יהודיים, כליים ואומנותיים), עוסקת בגיור אישי דרך ארגון « עמי », קולטת עלייה בגבעת שמואל, ואומנית כתובות, איורים ופסיפס של בתי כנסת.

Related Videos