מפגש 44: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | לא מצפון ולא מדרום תפתח הרעה

by Rony Akrich
0 comment

קישור לדף המקורות:
https://drive.google.com/open?id=1oXib9-o7Tbcbi2RkUf5vSPYM3ugWL8a5

הכתוב רוצה לעורר בלב קוראיו את ההרגשה שלא סתם כך מתמרדים מלכי הארצות מסביב בשלמה המלך.
ה »שטנים » קמים כנגד שלמה כחלק מתכנית אלוהית. בדיוק כמו שמרידתו של ירבעם היא חלק מתכנית זו, כתגובה להתנהגותו החטאה של שלמה.
אין הכרח לראות סתירה בין תכנית אלוהית לבין רצונות בני אדם. אלוהים משתמש באינטרסים אנושיים כדי להגשים תכניותיו.
סיפורי ה »שטנים » משתלבים היטב במגמה הכללית של הפרק: האל פועל בתוך העולם ומשפיע על המאורעות, ופעולתו נעשית תמיד בתגובה להתנהגות הדתית של האדם, במקרה זה שלמה המלך.
הפילוג נובע ממעשיו של שלמה: הן ריבוי הנשים וקיום פולחן זר בירושלים והן הסבל של שבטי הצפון הם תוצאה של שגשוגה ושל עושרה של ממלכת שלמה ושל מדיניות המלך.

Related Videos