מפגש 66 (פורים): מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | « איש יהודי », קודם « איש » ואח »כ גם « יהודי »

by Rony Akrich

יש לאהוב תחילה את כל המעשים, כלומר הבריות כולן, ומתוך אהבה זו לאהוב כל אדם, ומתוך אהבת כל אדם לאהוב את ישראל. משום שאדם שאינו אוהב אלא ישראל ושונא את כל העולם, אהבתו את ישראל מוכרחת להיות קטנה שהרי שאין לו דבר אחר לאהוב. לעומתו אדם שאוהב את ישראל מתוך אהבת כל העולם כולו, מוכפלת ומתנשאת אהבתו את ישראל, שעם מה שהוא אוהב את כל האדם, הוא אוהב יותר את ישראל.

Related Videos