« אנושות במסע שינויי תודעה » מאת עמוס סטמפל ב « קפה דעת » מפגש 73

by Rony Akrich