מפגש 141: ד »ר גבריאלה בן שמואל – בין אוניברסליות ללאומיות | ייעודיהם השונים של אברהם ושרה

by Rony Akrich

אחד הנושאים העולים ונידונים שוב ושוב במחקר על ההגות היהודית הוא השילוב המתקיים בה בין אוניברסליזם לפרטיקולריזם. מצד אחד, התורה ניתנה רק לעם ישראל, העם הנבחר. מצד שני, אותה התורה מכילה מסרים לכל האומות – של שלום נצחי, בו « לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה » (ישעיה ב’:ד’) – ושל אתיקה ומוסר אוניברסליים. המתח בין האוניברסליזם לפרטיקולריזם המתקיים ביהדות הוא מושא לאין ספור חקירות וויכוחים הנמשכים כבר מאות שנים – בין היתר בין הוגים גדולים כמו הרמב »ם ור’ יהודה הלוי (ריה »ל) – ולמעשה עד ימינו אנו. לנו, כאזרחים במדינה « פרטיקולרית » המתקיימת בעולם שהופך גלובלי ו »אוניברסלי » מרגע לרגע, נראה כי הנושא הזה הוא עדיין רלוונטי מתמיד.

Related Videos