מפגש 73: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | בין בראשית לפרקי אבות, מבוא לעבריות אז והיום

by Rony Akrich

ממחרת השבת כבר חגותם את חג חירותכם; וכבר זכרתם לפני ה’ את העצמאות, שזכיתם בה בשבתכם בארצכם ובאכלכם מלחם הארץ; נמצא, שכבר הגעתם אל החירות ואל רווחת העצמאות, המהווים בדרך כלל את מטרת כל השאיפות הלאומיות. ואילו אתם תראו עצמכם רק בראשית ייעודכם הלאומי; ותחלו עתה למנות לקראת השגת מטרה אחרת. ובלשון זו נאמרה מצוות הספירה ‘מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות’, במקום שאחרים חדלו לספור, תחל ספירתך אתה (רש »ר הירש ויקרא כג)

Related Videos