מפגש 63: הרב שמואל עוזיאל – הגותו של פרנץ רוזנצווייג | בנייתה מחדש של האמונה

by Rony Akrich
0 comment

בשיטה פילוסופית יהודית, הבנויה על יסוד ההתגלות, קדם לרוזנצויג הרופא לודויג שטיינהיים שנולד כמאה שנה לפניו. גם הוא פנה ליהדות אחר שנטר כרמים אחרים. גם הוא ניגש לבעיה דתית מתוך בקורת השיטה השכלתנית שלפיה אין בכלל הדת אלא מה שיש בפרטי הפרטים של התבונה. גם הוא ראה את הצד השווה שבין המיתוס האלילי ומושג הא-ל של הפילוסופים וגם הוא הבין שהתבונה היא יסוד שניהם, וקבע את הערך העצמאי והמרכזי של ההתגלות האוצלת חופש לאדם במקום ההכרח הבא מן התבונה. שטיינהיים נאבק כרוזנצויג עם מושג האמת היוצא מספירת ההתגלות וניסה לגלות את מידות המדע שבמשנת האמונה.

Related Videos