מפגש 48: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | ברוך הפולחן הדתי, ארור הצדק החברתי

by Rony Akrich

קישור לדף המקורות:
https://drive.google.com/open?id=1CjgOouQNHU0VRFdADTqSZUaiIHN2Nm1H

פרק נ »ח בישעיהו מתאר מצב בו העם מתקיים את פולחן התשובה הדתי כהלכתו, צום ובכי, הקרבת קורבנות וזעקות תפילה, ובכ »ז א-להים לא נענה. נחמד על הביקורת הנוקבת של הנביא על העמדת הפנים שבטיקסיות, כאשר ניקיון הכפיים מוזנח. מה היא התשובה אותה דורש א-להים? לא מעשים ייצוגיים לבדם אלא עבודה מוסרית אמיתית לתיקון הדרכים והמעשים.

Related Videos