מפגש 66: הרב שמואל עוזיאל – הגותו של פרנץ רוזנצווייג | האהבה כיסוד לתפילה

by Rony Akrich