מפגש 79: הרב שמואל עוזיאל – האם יש מקום לאחריות מוסרית בחברה של היום? (מבט לפי הפילוסוף הנס יונאס)

by Rony Akrich

הנס יונאס נודע בשנות השלושים של המאה העשרים כחוקר חשוב של הדת הגנוסטית ובמחצית השנייה של המאה העשרים הפך לאחד מגדולי הפילוסופים של הביולוגיה והטכנולוגיה. יונס התפרסם בהשפעתו הרבה על התנועה האקולוגית באירופה ובמיוחד בגרמניה ובתרומתו לחשיבה הביו-אתית בארצות הברית, אולם מעטים מידי מודעים להגותו הדתית ולדיונו על משמעות מושג האל לאחר השואה, אחת מן היצירות המקוריות ביותר שנכתבו מנקודת מבט יהודית על נושא זה.

תולדות חייו, מחקריו והגיגיו של הנס יונס משקפים אירועים ותהליכים משמעותיים בהיסטוריה ותולדות הרוח והפילוסופיה של מרכז אירופה, כמו גם בקורותיו של העם היהודי. הוא נולד בשנת 1903 במנשנגלדבך שליד דיסלדורף שבגרמניה, בנם של תעשיין הטקסטיל גוסטב יונס ואשתו רוזה הורביץ. האם רוזה היתה בתו של יעקב הורביץ, רבה הראשי של העיר קרפלד, גם היא ליד דיסלדורף. בדומה לצעירים יהודים רבים בגרמניה שלאחר מלחמת העולם הראשונה, פנה יונס ללימודים במוסדות אקדמיים מובילים בארצו ובמקביל השתתף בפעילות ציונית ובמחנות הכשרה לקראת עלייה לארץ ישראל.

Related Videos