מפגש 91: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | האם נבואות הנחמה משרטטות חזון אוטופי לאחרית הימים?

by Rony Akrich

כי עם קשה עורף אתה. שאי אפשר שיהיה צדק ויושר לבב עם קשי העורף, כי אמנם קשה העורף הוא ההולך אחרי שרירות לבו ומחשבתו, אף על פי שיודיעהו איזה מורה צדק בראיה ברורה, שמחשבתו הוא בלתי טובה ומביאה אל ההפסד. וזה כי לא יפנה אל המורה, כאלו ערפו קשה כגיד ברזל, באופן שלא יוכל לפנות אנה ואנה, אבל ילך אחרי שרירות לבו כמאז. זכור אל תשכח. ויעיד על היותך עם קשה עורף, כי הנה חזרתם להקציף פעם אחר פעם, ככלב שב על קיאו (ע »פ משלי כו, יא), אף על פי שבכל פעם ראיתם את מוסר ה’ אלוקיכם ואת גדלו. ובחורב הקצפתם. ויעיד על רוע מדת קשי העורף, כי אמנם כשהקצפתם את ה’ בחורב, לא היה אומר להשמידכם אלא בשביל שאתם עם קשה עורף, כאמרו ית’ ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא, הרף ממני ואשמידם, וזה כי אמנם קושי העורף מסיר את תקות התשובה. (עובדיה די ספורנו)

Related Videos