מפגש 85: ד »ר יושי פרג’ון – האמנם כתב רש »י את פירוש רש »י?

by Rony Akrich

ד »ר יושי פרג’ון הוא מרצה לתנ »ך במכללה האקדמית הרצוג, באוניברסיטת בר-אילן, בישיבת ההסדר עתניאל, בישיבת ההסדר הר-עציון, בישיבת ההסדר אורות-שאול, במת »ן ובמוסדות נוספים. לצד פעילותו כמרצה, הוא משמש כעורך מגדים – ביטאון לענייני מקרא.

חשובה ביותר ומורכבת מאוד היא שאלת נוסח פירושו של רש »י לתורה. זו ראויה לדיון נרחב, מכיוון שתיאור שיטתו מבוסס על המקורות הללו. כל הבודק את הנוסחים של פירוש רש »י לתורה בכתבי-היד, יגלה כי קיימות בהם הוספות רבות. חלק מהן אף נקראות על שם מחבריהן; בייחוד אמורים הדברים בפירושיו של ר’ יוסף קרא. עם הזמן הושמטו שמות החכמים הללו, ופירושיהם שולבו בגוף פירושו של רש »י. דומה כי אין עוד חיבור של חכמי ישראל בימי-הביניים ששאלת נוסחו כה מוטלת בספק ושנויה במחלוקת.

Related Videos