« הבנתו הפילוסופית של אמיל פקנהיים לאור השואה » מפי רוני אקריש

by Rony Akrich

בבסיס הבנתו של הפילוסוף אמיל פקנהיים את השואה עומד החשש הכבד שהעם היהודי יקרוס אל תוך אסונו כשבהדרגה יחלחל הייאוש הן מקיומם של העם היהודי ותרבותו והן מיכולתו של העולם להיות עולם טוב לאדם; עם הייאוש יכלה רצונם של היהודים להמשיך להתקיים כיהודים, לשמר את תרבותם, לשאוף לתיקון עולם ולהמשיך להעיד ולספר את מה שהיה. משה שנר מתחקה אחר התחנות המרכזיות בהגותו

Related Videos