מפגש 54: הרב שמואל עוזיאל – הגותו של פרנץ רוזנצווייג | היהדות של רוזנצווייג ויחסיה לנצרות

by Rony Akrich

”שורת גלויות שכתב תותחן נ »מ צעיר בצבא הגרמני במהלך מלחמת העולם הראשונה מציינת את שיאו של פרץ יצירה שפריו – « כוכב הגאולה », שינה את פני המחשבה הפילוסופית והדתית במאה העשרים. רק שנים אחדות קודם לכן עמד פרנץ רוזנצוויג על סף הטבילה לנצרות ועל סף נטילת חייו בידיו, אך הוא הכריע את הכרעותיו היסודיות אל החיים, אל האמונה ואל היהדות. עתה הוא מתייצב בספרו « כוכב הגאולה » כדי להשתית מחדש את הקיום היהודי והאנושי. כפילוסוף, הוא שואל שאלות דתיות, כתיאולוג הוא מציב את שאלת האמת וחלקו של האדם בה, וכיהודי הוא מעלה שאלות אוניברסליות. רוזנצוויג פותח בעמידה מול אימת המוות כדי לסיים בקריאה – « אל החיים ». הוא יוצא מבדידותו הקיומית של האדם כדי להפגיש יחדיו בסופה של דרך את עדת-האמונה היהודית שלו עם עדת-האמונה הנוצרית ולבסס חיי יחד אנושיים לפני אלוהים.“
(דעת מאמינה – עיונים במשנתו של פרנץ רוזנצוויג / יהוידע עמיר)

Related Videos