מר אריה קליין – המהלכים המדיניים והצבאיים שהובילו למלחמת ששת הימים

by Rony Akrich