מפגש 56: הרב שמואל עוזיאל – הגותו של פרנץ רוזנצווייג | הנס והפילוסופיה בספר « כוכב הגאולה »

by Rony Akrich

יש קודם כל להבחין בין נס ומאגיה. על פי האמונה האלילית, אנשים מסוימים, בעלי חכמה נסתרת, מסוגלים לחולל נפלאות: אלא שמדובר כאמור בחכמה. ישנה אבחנה בין חוקי הטבע רגילים, שכל אחד מכיר ויודע להפעילם, לבין חוקים מיוחדים שרק מומחים בתחום מסוגלים להשתמש בהם.

לעומת זאת, האמונה המקראית מציגה את הנסים כפרי ההתערבות הישירה של ה’, על פי רצונו והחלטתו הבלעדית. דבר זה נכון גם כשמסופר על נס שלכאורה התחולל באמצעות נביא, כמו למשל הנסים הרבים שנעשו על ידי אליהו ואלישע. בעצם, אין הנביא מחולל נס כלשהו, אלא הוא מבקש מה’ לחולל מעשה פלאי כלשהו, וה’ נעתר לו, בתנאי שהוא יסכים לכך.

Related Videos