מפגש 70: מר רפאל ורשבסקי – האם העברית הקדמונית היא אם כל שפות תבל?

by Rony Akrich

איש צוות בקבוצה בינלאומית החוקרת את הסבירות הגבוהה בדבר היותה של העברית הקדמונית אם כל שפות תבל.
ברצוננו לעניין אתכם בסקופ תרבותי בן 4000 שנה. צוות לשון גן העדן שלנו צבר ב 30 שנות פעולתו מידע חדש המכיל למעלה מ 50,000 מלים בעלי צליל ומשמעות דומים כחלק ממאמץ שכנוע מקיף כלפי ה’עדין-בלתי-משוכנעים’ ששבטי המאיה, עמי סין וספר בראשית פרק 11 (הפרק הדן במגדל בבל ודור הפלגה) מדייקים בתארם את לשון האם האחת כלשון שעברה אירוע נוירו-לשוני טראומטי שבאחריתו היא התפלגה. זאת, בניגוד גמור לסברה ה’דרוויניסטית’ שלשונות האנוש צמחו משיח קופים קדמון שבתהליך אבולוציוני כלשהו המלווה בעידנים של נדידות עמים וכיבושים הלכה והתפתחה לסונטות של שייקספיר. המחקר שלנו אינו סוג של קשקוש אקדמי. המחקר מייצג פשטות אלגנטית ואסתטית. נשתדל להדגים פה שחומרת אברי הדיבור (האנטומיה האנושית) והתוכנה – אוצר המלים של כל שפות האנוש כולל בניבים שנכחדו או בניבים שעדיין בשימוש בחבלי תבל מבודדים, חלקו מעצב תבוני משותף אחד.

Related Videos