מפגש 85: הרב שמואל עוזיאל – קריאה במדרש ואגדות הש »ס | חירות? זהות?

by Rony Akrich

עבור הרבי מלובביץ והחסידות חב »ד העניין של כפה עליהם הר כגיגית מביע את האהבה האלוקית לאדם מישראל. אומנם לכל אדם מישראל יש בחירה חופשית אבל לכלל ישראל בשלמותו אין בחירה חופשית והוא מחוייב כלפי הקדוש ברוך הוא. כפיית ההר כגיגית היא שיא של תהליך ההתחברות בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא בכך שהאדם מישראל המתחבר לעמו מסכים לבטל את בחירתו החופשית.

כאן מתחייבת הערה לגבי ההשגות השכליות. על-פי התניא לאדם יש שני שכלים. השכל הראשון הוא השכל הטבעי שאינו יכול להיפרד מהאינטרס הגשמי. הוא עוסק בלוגיקה ורציונליות אך מתוך מחשבה אינטרסנטית. עבורו גם השבעת הסקרנות האינטלקטואלית היא אינטרס. הוא עסוק בחכמת העולם והטבע במטרה שאלה ישרתו את האדם. לעומת השכל הטבעי, השכל השני, הא-לוהי, רותם את חכמת הטבע לא לשרות עצמו. השכל הא-לוהי מבטא ביטול עצמי של האדם והתחברות לנשגב ממנו. באמצעות השכל הא-לוהי האדם לא מבקש להגשים את הרצון הפרטי שלו, אלא הוא מזהה רצון נעלה ממנו.

Related Videos