מפגש 46 (יום כיפור): הרב שמואל עוזיאל – תורת החטא, האשמה והכפרה בספרו של הרמן כהן

by Rony Akrich

קישור לדף המקורות:
https://drive.google.com/open?id=1dPiKUu1FJDWeOQ-aWm2ZdiUVPF44MPHi

הרמן כהן הולך בעקבות הרמב »ם וניאו-אפלטונים אחרים, כאשר הוא דוחה את ההנחה שהרוע יכול לבוא מאת האלוהים. כמו הרמב »ם הוא סבור כי מאלוהים שופע רק טוב על העולם והאדם. תפיסתו דומה לתפיסה המקראית הגורסת כי הרע בא מהאדם. הוא אינו יכול שלא להכיר בממשות הרע, ולכן הוא מנסה לתת לו תכלית. התכלית קשורה במושג החטא. האדם חוטא כי הוא חלש מטבעו ונמשך אחרי יצריו. אך החטא גורם להתפתחותו של היחיד. ע »י החטא היחיד מגיע לרגש אשמה, ואליו מתלווה תהליך של חזרה בתשובה. בתהליך הזה האדם זוכה להכיר את עצמו, את האלוהים ואת הזולת. ע »י התהליך הזה מתרחשת ה’הפיכה העצמית’ בה האדם מתחדש ושב אל האלוהים.

Related Videos