מפגש 70: הרב שמואל עוזיאל – הגותו של פרנץ רוזנצווייג | התעוררות האדם למצוות

by Rony Akrich