מפגש 57: הרב שמואל עוזיאל – הגותו של פרנץ רוזנצווייג | ודאות ונס בספר « כוכב הגאולה »

by Rony Akrich

כריה »ל גם רוזנצווייג נלחם בפילוסופיה המשלה את עצמה כי ביכולתה לגעת באמת בכוח הגיונה. גם רוזנצווייג רואה בהתגלות הבאה מעבר לאדם את מקור האמת, התגלות שמכוחה מקבל העולם את ישותו כנברא. עם זאת, נראה לכאורה כי ישנו הבדל יסודי ביניהם: בשונה מריה »ל [שאצלו ההתגלות המכוננת היא ציבורית (מעמד הר סיני)], אצל רוזנצווייג התגלות זו פונה אל הנפש הפרטית. ראשית, נראה כי הוודאות שזכה לה רוזנצווייג בחייו הפרטיים, וודאות אשר השיבה אותו אל עמו, מקורה בחוויה שכל-כולה שייכת לתחום הפרט. בנוסף לכך, כפי שראינו תיאורי ההתגלות שבחלק השני של הכוכב עוסקים בנפתולי הנפש האהובה עם אלוהיה, ונושאים אופי אישי מובהק…

Related Videos