« זה נהנה וזה לא חסר אז על מה הויכוח » מפי רוני אקריש

by Rony Akrich

לִפְנִים מִשּׁוּרַת הַדִּין היא הנהגה המוטלת על האדם לעשות מֵעֵבר לחיוב המוטל עליו כלפי חברו, ולנהוג עמו במידת החסד. חז »ל בתלמוד אף מצאו אסמכתא להנהגה זו, אך חיובה אינו מן התורה.
ה’שורה’ פירושו הקו שמסמל את החיוב הנדרש, ולפנים מן השורה, הכוונה לתת יותר מהחיוב.
היפוכה של מידה זו היא ההתנהגות לפי שורת הדין ולפי ההלכה בלבד, ללא התחשבות בטובתו של הזולת.

Related Videos