מפגש 83: הרב שמואל עוזיאל – חשיבות הרגש במחשבת המוסר של הנס יונאס

by Rony Akrich

יתכן שיונס יכול לספק דגם שיאיר את הדיון באור מעניין. כפי שראינו, יונס שותף לארנדט
בתפישה המחברת בין יהדות לבין מחויבות חברתית, אולם בניגוד לדמותו של ההוגה הבודד של ארנדט, יונס הדגיש הרבה יותר את הצורך במחויבות וחיבור לסביבה. לדעתו של יונס הניתוק מהחברה שבה אדם חי לא תוביל את האדם למחויבות חברתית אלא להפך – רק ההרגשה של היות- חלק-מהחברה יכולה להוליד מחויבות חברתית כזו. כך גם חשב יונס לגבי תפקידו של העם היהודי בעת החדשה. לדעתו רק החלטה נחושה של היהודים לקחת חלק בהיסטוריה עשויה להוות הגשמה של הרעיונות היהודיים הבסיסיים ביותר

Related Videos