מפגש 66: ד »ר יצחק ליפשיץ – יהודי מערב אירופה באלף הראשון, והמפגש עם ההלכה התלמודית

by Rony Akrich

ד »ר ליפשיץ הוא חוקר פילוסופיה והיסטוריה יהודית המלמד בתוכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית במרכז האקדמי שלם, בעל תואר דוקטור בפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב, ולימד בעבר באוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר העיקריים שלו הם יהדות אשכנז בימי הביניים, הפילוסופיה של ההלכה והקשר בין יהדות וכלכלה. עם חיבוריו נמנה הספר « רזא דשבת », על החשיבות ההגותית של השבת.

Related Videos