מפגש 50: ד »ר גבריאלה בן שמואל – מאחורי הקלעים של סיפורו של אברהם אבינו

by Rony Akrich