מפגש 91: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של עמנואל לוינס | תנ »ך ופילוסופיה, הילכו שניהם יחדיו?(המשך)

by Rony Akrich