מפגש 80: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | מוסריותו של העם העברי בתחילת כיבוש ארץ ישראל

by Rony Akrich
0 comment

העבריות אינה אידאל של מלחמות. הוא העם האוניברסלי היחיד שאינו מתיימר לשלוט פיזית בעולם, בניגוד לנצרות אז ולג’יהאד האסלמית כיום.
להיות עברי זו זכות גדולה אך גם חובה ואחריות לא קטנה ולכן הרוצה לבא בקהל ישראל צריך להוכיח שהוא אכן ראוי לכך ומעוניין בכל ליבו להצטרף לעמ »י ולקבל עליו את החובות הכרוכות בכך.
שאיפתנו היא לשלום כלל עולמי
מי שעוסק במחשבה יהודית חייב להכיר את הפלורליזם הרעיוני הקיים בה.
פלורליזם זה מאפיין את המקרא, הן את חז »ל והן את המחשבה היהודית בעת החדשה.
כל התעלמות מפלורליזם זה הוא סילוף מכוון.
כל נסיון להציג השקפת עולם אחידה וחד-צדדית מעיד או על בורות או על מגמתיות.
לכן אין לחשוש מלהציג את האידיאולוגיה של ספר יהושע.

Related Videos