מפגש 79: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | מי אמר BLACK IS BEAUTIFUL? פרשיות הכושיות

by Rony Akrich

אינני יכול לנשום!!
להיות שחור אין פירושו להתאבל על כל הצלחה אפשרית, על כל מחר אנושי!
הקהילה האתיופית הינם יהודים לכל דבר! ה »כושי » הינו אדם ככל אדם!
הפגנה בעד זכות הכניסה למועדוני לילה ללא השחרת פניהם! הפגנה בעד זכות לשבת על ספסל בפרק מבלי להיות נתון להתעללות והשפלה של שוטרים! הפגנה בעד זכות לחיות כמו כולם ולהיות חלק אינטגרלי מבני עמם, מהחברה הישראלית!
אבל אנחנו חטאנו, עווינו, פשענו!
שחור אינו בהכרח חושך ולבן אינו בהכרח אור!

Related Videos