מס’ 167: ישעיה רוזנמן – למה נוסעים להודו ולא לירושלים? | מבט השוואתי בין מסורת רוחנית יהודית והודית

by Rony Akrich

ורנאסי (Varanassi) שבהודו היא מלה נרדפת למקום רוחני. כמעט אין תייר בהודו שמוותר על ביקור במקום, וגם בקרב ההודים עצמם זה היעד המוביל מבחינת תיירות רוחנית. ורנסי היא אחת משבע הערים הקדושות ביותר להינדואיזם (דתם של כשמונים אחוז מאוכלוסיית תת היבשת), ואחת משתי הערים החשובות ביותר (השנייה היא הרדיוואר). מספר אינסופי כמעט של מזמורים והמנונות נכתבו עליה ועל נהר הגנגס הזורם בה, שהוא קדוש להינדואים ויכול לטהר ולנקות את האדם מחטאיו.

Related Videos