מפגש 1: הרב אורי שרקי – היחס אל לימודי החול והתרבות הכללית

by Rony Akrich