מפגש 10: הרב דניאל אפשטיין – פוליטיקה ואתיקה, הילכו שתיהן יחדיו?

by Rony Akrich

הרב דניאל אפשטיין, רב ופילוסוף, מרצה על הגות בת זמננו במכון התורני לנשים « מתן », ומתרגמו של הפילוסוף היהודי עמנואל לוינס לעברית.
הרב אפשטטין נולד בשווייץ בשנת 1944 למשפחה דתית, שם למד במסגרות חינוך דתיות, ואחר כך עבר ללמוד פילוסופיה באוניברסיטת שטרסבורג בצרפת, שם התוודע למשנתו של לוינס.
ספרו העיקרי על הגותו של לוינס הוא « קרוב ורחוק ». הספר מכוון להפגיש את הקהל הישראלי עם עולמו הרוחני של הפילוסוף היהודי עמנואל לוינס, אשר הגותו תופסת נפח הולך וגדל במחשבה הפילוסופית המערבית של ימינו, במיוחד ביחס לשאלות של מוסר והיחס לאחר. שורשי הגותו של לוינס נעוצים במסורת המחשבה הגרמנית, הפנומנולוגיה, אך בשונה ממוריו – הוסרל והיידגר, לוינס מציע אפשרויות חדשות המובילות למחשבות מקוריות בעניין אתיקה ומוסר. בפרקי הספר מוצג לוינס כפילוסוף המגיב לשואה, כפרשן מקורי לתלמוד, וכבן-שיח מרכזי לזרמים מחשבתיים בני זמננו.

Related Videos