מפגש 100: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | חזרה ללימוד מעמיק של פשוטו של מקרא

by Rony Akrich

רש »ר הירש, מגדולי מפרשי המקרא בדורות האחרונים, ביאר עמדה זו היטב:
‏4) « אין התורה מציגה את גדולי ישראל כאידיאלים בתכלית השלמות … אין התורה מעלימה את השגיאות, השגגות והחולשות של גדולי ישראל; ודווקא על-ידי כך היא מטביעה על סיפוריה את חותם האמת. אולם, לאמתו של דבר, ידיעת חטאם של גדולי ישראל אינה מנמיכה את דמותם, אלא להפך: דמותם גדולה ומאלפת – בעצם החטא שחטאו. אילו הזהירו כולם כזוהר הרקיע ללא רבב ושמץ פגם, היינו סבורים שטבעם שונה מטבענו, והוא למעלה מהישג ידינו … לעולם אין זה מתפקידנו ללמד סניגוריה על גדולי ישראל. אין הם זקוקים לסנגוריה שלנו, ואין הם סובלים אותה. התורה חתומה בחותם האמת, ואמת היא קן יסוד של גדולי פרשניה ומוריה. » (פירוש רש »ר הירש לבראשית י »ב, י_יג)

Related Videos