מפגש 101: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של עמנואל לוינס | האחר מול הצדק החברתי

by Rony Akrich

חקירתו הפילוסופית של עמנואל לוינס (1906–1995) – פילוסוף יהודי יליד קובנו, ליטא – השתרעה על פני שישה עשורים. לאורך שנות פעילותו, התפתחה חשיבתו של לוינס והשתנתה, אך קצרה היריעה, במאמר זה, מלהכיל את מלוא היקף עשייתו. מאמר זה יתמקד בחקירת האחר על בסיס ספרו « כוליות ואין-סופיות » (Levinas, 1961) ובחקירת האחריות כלפי האחר, על בסיס ספרו « אחרת מהיות » (Levinas, 1974).

Related Videos