מפגש 101: מר אלי אליאך – « האל בית אל » | הצצה לאמונות והפולחן של ממלכת ישראל

by Rony Akrich

אליאך הוא חוקר מקרא מעל 12 שנה, בעל הבלוג « מקרא וביקורת ».
בית־אל מופיע כשם של אל גם בנבואה אחת בספר ירמיהו. המואבים, אומר שם הנביא, לא סבלו מגלות ונדודים כמו עם ישראל, אך מצב זה עתיד להשתנות כאשר ה’ יתנקם בהם על התנכלותם לעמו. אז יקרה הדבר הזה: « ובוש מואב מִכְּמוֹשׁ כאשר בושו בית ישראל מבית אל מבטחם » (מ »ח י »ג). דברי ירמיהו בנויים בתקבולת: המואבים עתידים להתאכזב מכמוש (שכידוע מן המקרא וממקורות אחרים, הוא שמו של אלוהי מואב) כשם שבני ישראל, בתבוסותיהם, התאכזבו מאלוהיהם. אלא שכנגד כמוש אלוהי מואב ובמקום שמו המוכר של אלוהי ישראל, מופיע דווקא השם « בית אל ». מכאן כנראה עולה שלתפיסתו של ירמיהו, היתה לפחות חפיפה מסוימת בין האלים.

Related Videos