מפגש 104 (חנוכה): ד »ר גבריאלה בן שמואל – התנגשות בין ציוויליזציות | חנוכה בימינו

by Rony Akrich

ד”ר בן שמואל היא מרצה למחשבת ישראל וסופרת.

ההבדל בין עיגולים לקוים הוא כמו בעיגול גשמי שאין לו ראש, תוך וסוף, ואין בו שום התחלקות לשום קצוות לעומת קו ישר, שיש בו כל הבחינות הללו. ספירות היושר עומדות באמצע העיגולים כאדם העומד, שהוא בבחינת קו ישר, שנדמה לו תמיד, שעומד באמצע הרקיע העגול.

Related Videos