מפגש 104 (חנוכה): פרופ’ אביגדור שנאן – מדוע לא זכו ימי החנוכה למסכת במשנה?

by Rony Akrich
0 comment

שנאן הוא פרופ’ אמריטוס בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, חוקר ספרות האגדה והמדרש.

אז מדוע אין מסכת במשנה לחנוכה?
* היתה מסכת כזו ואבדה
* אין הרבה ענייני הלכה מורכבים (מנורה ונרות, ברכות, תפילות [נוסחו רק מאוחר יותר] וקריאה בתורה [מגילה ג, ו: « בחנוכה בנשיאים »!!])
* הכול פורט ממילא במגילת תענית הקדומה
* חנוכה היתה חביבה על הכול וענייניה היו ידועים או טרם הוכרעו
* כדי לא להכעיס את אומות העולם בנס הגדול הזה (צנזורה עצמית)
* בשל הסתייגות של חכמים מבית דוד מן החשמונאים-לויים שתפסו את המלוכה, בעיקר לאחר כישלון המרד הגדול וכישלון מרד בר כוכבא.

Related Videos