מפגש 105: גב’ יערה שילה – אקטיביזם חברתי לשינוי במרחב האישי והציבורי

by Rony Akrich