מפגש 106: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של עמנואל לוינס | עד היכן אחראיות השופט לנאשם במשפט?

by Rony Akrich

שלום/גאולה דתי/ת ללא צדק בעיר הארצית אינו אפשרי עבור ישראל או לפי ישראל. אין ממד אנכי ללא ממד אופקי. הצדק הוא תחנה הכרחית בדרך לכל התעלות. יש לממש ירושלים ארצית – כלומר, במונחים תלמודיים, ללמוד את התורה ולחיות על־פי התורה או הצדק של התורה ולעבור, באמצעות הלימוד, למישור תודעה של תשומת לב מעשית המגדירה את מדע התורה – כדי שירושלים של מעלה תתמלא בנוכחות שמימית. אין דרך להגיע אל השלום מלבד זו העוברת דרך משכנם של בני־האדם. זו הסמליות המהותית הקשורה בעיר זו.

Related Videos