מפגש 108: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | הסימפוניה של השבטים דרך ברכת הפלורליזם

by Rony Akrich

אתוס ההגעה השלמה אל היעד הוא אשליה.
דרכינו אל ישראל היא נצחית, היא למעשה אורח חיים.
כך במקרה שלפנינו: לא ניתן לזכות באופן הרמטי בתואר ‘פלורליסט/ית’.
את הדרך הפלורליסטית אנו צריכים להוסיף ולסלול בכל פעם מחדש, בכל סיטואציה, מול כל ‘אחר’ אשר עומד למולינו, באמונה, בעמל ובהתמדה.
אך אל לנו לראות בכך כישלון! “במקום לסמן כישלון”

Related Videos