מפגש 11: הרבנית ענבל מלמד – האם ייתכן פמיניזם דתי?

by Rony Akrich