מפגש 11: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | האם הכרת ה’ זקוקה להוכחות

by Rony Akrich