מפגש 111: מר שלמה בלזם – השואה: זיכרון יהודי, זיכרון עולמי

by Rony Akrich

אבל שלוש המלים הנוקבות – עמידה מן הצד – קיבלו לאחרונה משמעות נוספת ודחיפות עקב האירועים המתרחשים סביבנו. בשנתיים האחרונות הגיעו לאירופה כשניים וחצי מיליון פליטים, מאפריקה, מסוריה ועיראק ומאפגניסטאן. מתוכם קלטה גרמניה מיליון ושבע מאות אלף, מספר עצום, וקליטתם שם קשורה במישרין להיסטוריה של גרמניה במלחמת העולם השנייה הנוראה שהיא, גרמניה, הציתה בגלל אידיאולוגיה גזענית ושונאת זרים. אלפים מהם טבעו בים או מתו בדרכי הנדודים למחוז חפצם, ומאות עדיין טובעים ונעלמים חדשות לבקרים.

Related Videos