מפגש 111: ד »ר דוד שפירא – יציאת מצרים, הייתה או לא הייתה?

by Rony Akrich

אין שום ממצא ארכיאולוגי המאשש את סיפור שהייתו של עם ישראל במצרים או את יציאתו מארץ מצרים, אין אף מצבת זיכרון או פפירוס המתארים את עשרת המכות ( למרות שפפירוס איפוור מזכיר את התיאור המקראי של עשרת המכות)
20 הפרקים של ספר בראשית וספר שמות המתארים את שהותם של בני ישראל במצרים נכתבו לדעת רוב החוקרים במאה ה- 7-8 (יותר מ-150 שנה לאחר ימי שלמה) בממלכת יהודה ולכן אין לסמוך על אמינותם, אלו סיפורים הנוצרו לבסס תשתית אידיאולוגית לעם שרק עתה נוצר
לדעת ד »ר דוד שפירא, חוקר מקרא ומצרים העתיקה, יש מספר הוכחות נסיבתיות, המעידות על אמיתות יציאת מצרים:

Related Videos