מפגש 111: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של עמנואל לוינס | המדינה היום: החוזה החברתי לפי לוק

by Rony Akrich

עבור ג’ון לוק, מצב הטבע הוא מצב אידיאלי. זוהי החירות הטבעית. אם מצב הטבע הוא אידיאלי, והאדם מטבעו הוא טוב, מדוע אנו זקוקים למסגרת חברתית? לוק אומר שזה משום שהאדם אינו יצור מושלם. במצב הטבע לאדם יש יכולת לשפוט ולהעניש אחרים. במצב כזה יש חשש למשוא פנים, להטיית החוק נטבעי לטובת אינטרסים אישיים. מצב הטבע עלול להדרדר למצב של מלחמה. לכן נוח יותר לחיות במצב החברתי בו הזכויות הטבעיות מוגנות יותר. כאשר בני האדם מתאחדים לחברה, הם מוותרים על זכותם לשפוט ולהעניש לטובת החברה. מטרת החוקים אמורה להיות לטובת הכלל, ולא לטובת הממשל.

Related Videos