מפגש 112: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של עמנואל לוינס | המדינה היום: ריבונות העם לפי רוסו

by Rony Akrich

עבודתו החשובה ביותר של רוסו היא « האמנה החברתית », שהטקסט שלה מתחיל במשפט המפורסם: « האדם נולד חופשי ובכל מקום כבול הוא באזיקים ». הספר מתווה את הבסיס לסדר פוליטי לגיטימי. הספר פורסם ב-1762 והפך לאחד הספרים המשפיעים בפילוסופיה הפוליטית של תרבות המערב.
בספר זה טוען רוסו כי המצב הטבעי הוא מצב גרוע, שלא ניתן להתקיים בו, מצב שאין בו חוק או מוסר, וכי בהיותו במצב זה היה על המין האנושי להתאגד וליצור חברה, או להיעלם מן העולם. במצב הטבעי מצוי האדם בתחרות מתמדת עם אחיו, תחרות ללא חוקים, שבה שולט הכוח; רק לאחר היווסדות המוסדות החברתיים האדם הוא בן חורין.

Related Videos