מפגש 114: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של עמנואל לוינס | מדינה של אחריות ושלום

by Rony Akrich

”אני סבורה שככל שמצבה של החברה הישראלית מעסיק ומטריד רבים יותר כן מתעצמת חשיבות קולו של לוינס כקול יהודי משכיל ומפוכח, המנסה לחשוב פוליטיקה שכפופה לאתיקה ולביקורת מוסרית. גישתו עשויה לשמש בסיס משותף לכל מי שאינם מוכנים לקבל יהדות צרה של דקדוקי הלכה פוגעניים, המתעלמת מהשלכותיה החברתיות והמוסריות; לכל הסבורים שלא תיתכן מדינה שמגדירה את עצמה יהודית ודמוקרטית אך פוגעת בכל החלשים והאחרים בתוכה ולידה.“ (ד »ר אליזבט גולדוין)

Related Videos