מפגש 115: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | « עגל הזהב » והנהייה אחרי עושר וחומרנות

by Rony Akrich

הקשר בין עם ישראל הרוקד במדבר סביב עגל הזהב לעם ישראל שחגג השבוע בשיר ומסכה מוביל אותי לתהות – מהי אותה מסכה שעליה כתוב במקרא?
הרי התקשורת בין בני האדם מבוססת על הבעות הפנים.
החיוך, השמחה, המבוכה או הכאב קיימים תמיד בפנים הנעות.
זהו הבסיס לאמפתיה האנושית. זו התשתית לשיחה, לקשר ולמשמעות, בעוד המסכה, כמו בפורים, היא עניין קפוא וקבוע
עבודת אלילים ופולחן העגל הם ההפך הגמור מהאל המקראי המתגלה למשה בהר סיני.
האל הוא דינמי, מלא חיים ומתפתח.
זהו ההפך הגמור מקיבעון ומקיפאון.

Related Videos